Szkoła Podstawowa nr 1 w Siechnicach


Idź do treści

Menu główne:>

„SZKOŁA I PRZEDSZKOLE PRZYJAZNE ŻYWIENIU I AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ”

W roku szkolnym 2013/2014 nasza szkoła przystąpiła do realizacji programu „SZKOŁA I PRZEDSZKOLE PRZYJAZNE ŻYWIENIU I AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ” przygotowanego przez Instytut Żywności
i Żywienia dzięki wsparciu organizacji Swiss Contribution, współfinansowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.


Idea programu:
Cała społeczność szkolna - pracownicy, rodzice, uczniowie-podejmują działania na rzecz poprawy i utrzymania dobrego stanu zdrowia i samopoczucia poprzez zmianę zachowań oraz zwiększenie aktywności fizycznej


Cele programu:
• wdrażanie zasad prawidłowego żywienia i aktywności fizycznej u dzieci i młodzieży poprzez kształtowanie postaw prozdrowotnych
• zapobieganie rozwojowi nadwagi i otyłości oraz innych chorób przewlekłych


Przewidywane efekty programu:
• zwiększenie wiedzy o roli żywienia i aktywności fizycznej wśród uczniów, ich rodziców i personelu pracującego z uczniami
• poprawa sposobu żywienia i poziomu aktywności fizycznej wśród uczniów
• uwidoczniony trend spadkowy lub zahamowanie wzrostu nasilenia otyłości i nadwagi wśród dzieci i młodzieży


Certyfikat:
Po wdrożeniu programu zgodnie z opracowanymi kryteriami szkoła otrzyma, Certyfikat Szkoły Przyjaznej Żywieniu i Aktywności Fizycznej.
.

Powrót do treści | Wróć do menu głównego